Grand Horizon - 29.08.2022

Videoprojeksjon - leilighet F.01
ferdig

Leilighet A.04 - ferdig

Leilighet B.01 - ferdig

Leilighet B.03 - ferdig

Leilighet B.04 - ferdig

Leilighet C.01 - ferdig

Leilighet C.03 - ferdig

Leilighet C.04 - ferdig

Leilighet D.03 - ferdig

Leilighet I.01 - ferdig

Leilighet J.01 - ferdig

Leilighet K.00 - ferdig

Leilighet K.01 - ferdig

Leilighet K.02 - ferdig

Våre private bassenger - 26.08.2022

Våre planter - 25.08.2022

17.08.2022

30.08.2022